december 05, 2023 · Reacties uitgeschakeld voor Over/ About

Over/ About

Missie/visie schsch design research
Nienke Schachtschabel, werkend onder de naam schsch design research is een conceptueel en redactioneel ontwerper die sinds 2016 bij voorkeur voor NGO’s en/of duurzame of educatieve opdrachtgevers werkt. Sinds 2004 gespecialiseerd in het onderwerpgebied verhouding mens/natuur, sinds 2016 in duurzame ontwikkelingen. Door middel van inhoudelijke beeldresearch, ontwerp, dataverzameling en visualisatie wordt samen met de opdrachtgever een concept of een verhaal verteld. Ervaring met academische en iteratieve werkmethodes. Ervaring (sinds 2001) in verhalen vertellen in filmregie, redactioneel ontwerp voor boeken, magazines en kranten, communicatie en conceptueel grafisch ontwerp voor communicatie bureau’s en diverse kleinere culturele opdrachtgevers. Sinds mijn onderzoek aan het Piet Swart instituut tussen 2019-2021 (Design Research Master) gepassioneerd over de slimme ontwerp oplossingen die voedselbossen kunnen bieden voor onze ecologische en voedselvoorzieningsuitdagingen van deze tijd. Deze passie breng ik ook in de praktijk o. a. bij Voedselbos Amsterdam.

Mission/vision schsch design research
Nienke Schachtschabel, working under the name schsch design research, is a conceptual and editorial designer who preferably workes for NGOs and/or sustainable or educational clients since 2016. Specialized in the subject area of the relationship between man and nature since 2004, and in sustainable developments since 2016. Through substantive image research, design, data collection and visualization, a concept or story is told together with the client. Experience with academic and iterative working methods. Experience (since 2001) in storytelling in film direction, editorial design for books, magazines and newspapers, communication and conceptual graphic design for communication agencies and various smaller cultural clients. Since my research at the Piet Swart Institute (Design Research Master) between 2019-2021, I have been passionate about the smart design solutions that food forests can offer for our contemporary ecological and food supply challenges. I also put this into practice at Food Forest Amsterdam.